Ons concept

Meesterwerk stelt de vraag en de behoefte van de werkgever centraal.  Meesterwerk ziet haar opdrachtgevers als partner, wij gaan samen met bedrijven, instellingen en uitkerende instanties projecten opzetten waarbij Meesterwerk de regie heeft.

Het concept

In ons concept zijn de onderstaande uitgangspunten van cruciaal belang:

  1. De vraag van de werkgever staat centraal. Meestal is dit een vraag naar gemotiveerd personeel;
  2. De werkgever wil graag handen en voeten geven aan het begrip MVO. De werkgever wil haar maatschappelijk betrokkenheid tonen door werkzoekenden een kans te geven zich te bewijzen en zich te ontwikkelen binnen haar organisatie;
  3. Meesterwerk wil ontzorgen, dit houdt in dat wij de coördinatie op ons nemen, de begeleiding op de werkvloer, de administratieve afhandeling, de selectie , de scholing en eventueel het werkgeverschap;
  4. Meesterwerk wil meetbare resultaten laten zien; hoeveel kandidaten worden er aan werk geholpen, wat is de besparing voor een uitkerende instantie, wat is de besparing op personeelskosten voor de werkgever?

Het Meesterwerk Concept